صفحه اصلی > اعضای مرکز و شورای پژوهشی > اعضای شورای پزوهشی  

جهت دریافت رزومه روی اسامی کلیک کنید

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

H-index  لینک سامانه علم سنجی

1

دکتر نسیبه روزبه

            بهداشت باروری            

4

2

آسیه پرمهر

مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

1

3

عارفه شاهی

مامايي

2

4

آزیتا کامجو

مامايي

1

5

مژده بنایی

مامايي

2

6

اعظم مریدی

مامايي

-

7

دکتر زهرا حسینی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

3

8

دکتر لاله حسنی

آموزش بهداشت 

5

9

دکترمریم عزیزی

زنان و زایمان

2

10

 

دکترپونه نیکویی

دکترای پژوهشی سلولی ومولکولی

-

11

دکتر الهام ایمانی

دكتري تخصصی پرستاري 1

12

فریبا اسدی نوقابی فوق لیسانس پرستاری 1
13 عارف فقیه دكتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 0