صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

عوارض بارداری و زایمان

-بررسی پیامدهای بارداری و جنینی  مرتبط با سیکل سل در زنان

-درمانهای مرتبط با خونریزی پس از زایمان

-بررسی  کیفی  علل  مرگ مادران باردار

-پره اگلامسی و عوامل مرتبط با آن در بارداری

-مراقبت های پیش از بارداری و نقش آن در کاهش عوارض بارداری

 

 

مطالعات مرتبط با زایمان

-خوشایند سازی زایمان

-زایمان فیزیولوژیک

-ترس از زایمان

 

مرگ و میر و ناخوشی کودک

-عوامل مرتبط با مرگ و میر نوزادان

-عفونت های تنفسی د رنوزدان

-ناهنجاری های مادرزادی  در کودکان

           

 

غربالگری های سلامت زنان

-عومل بازدارنده  غربالگری های سرطان در زنان

 

وضعیت تغذیه مادر و کودک

-- بررسی وضعیت  تغذیه ای زنان باردار و پیامدهای مرتبط

-سوء تغذیه در کودکان و عوامل مرتبط با آن

-بیماری های مزمن و نقش آن در اختلالات رشد  

 

پره مچوریتی

-عوامل مرتبط با  زایمان زودرس

-راه های کاهش زایمان زودرس

-پیامدهای  مادری و جنینی مرتبط با نارسی       

 

سلامت جنسی

-اختلالات جنسی در زنان و مردان

 -بررسی آگاهی و نگرش  در رابطه با  تربیت جنسی کودکان

-سلامت جنسی در دوران باروری و  یائسگی

 

 

روند رشد و تکامل کودک

-بررسی  حیطه های مختلف تکامل  کودکان

-برررسی   اختلالات رشد در کودکان زیر 5 سال

           

 

سلامت جنین و نوزاد

- بررسی علل  مرتبط با مرگ و میر پری ناتال

 -غربالگری های سلامت جنین

-بررسی پیامدهای  مادری و جنینی مرتبط با  مارکرهای مادری  سه ماهه اول و دوم بارداری

 

 بهداشت باروری و سواد سلامت

-سواد سلامت  زنان در غرب و شرق استان

-مشاورکت مردان در برنامه های سلامت باروی 

 

ناباروری

-کیفیت زندگی زوجین نابارور