صفحه اصلی > تماس با ما 

نشانی سايت مركز :        Http://MCRC.RESV.HUMS.ac.ir  

 

 ایمیل مرکز:                                 mcrc@hums.ac.ir  

 

تلفن:                                           076-33666367

 

فاكس :                                      076-33670724

 

نشانی :  هرمزگان، بندرعباس، رسالت جنوبی، جنب انبار مخابرات، دانشکده پیراپزشکی