جهت دریافت رزومه روی اسامی کلیک کنید

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وضعیت عضویت

1

دکتر نسیبه روزبه

            بهداشت باروری            

رئیس مرکز و عضوهیئت موسس

2

آسیه پرمهریابنده

مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

عضو تمام وقت

3

لیلی درویش

فيزيك پزشكي

عضو تمام وقت

4

عارفه شاهی

مامايي

عضو تمام وقت

5

آزیتا کامجو

مامايي

عضو تمام وقت

6

مژده بنایی

مامايي

عضو تمام وقت

7

اعظم مریدی

مامايي

عضو تمام وقت

8

نرگس طیاری

پرستاري

عضو تمام وقت

9

دکتر زهرا حسینی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

عضو نیمه وقت

10

دکتر لاله حسنی

آموزش بهداشت 

عضو نیمه وقت و عضوهیئت موسس

11

سکینه دادی پور

آموزش بهداشت 

عضو نیمه وقت

12

ساناز صفرزاده

پرستاري

عضو نیمه وقت

13

کبری کمالی

مامايي

عضو نیمه وقت

14

دکترمریم عزیزی

زنان و زایمان

عضو نیمه وقت

15

دکترپونه نیکویی

دکترای پژوهشی سلولی ومولکولی

عضو نیمه وقت

16

فاطمه ذولفی زاده

مامایی

عضو نیمه وقت

17

آرزو مبارک آبادی

مامایی

عضو نیمه وقت

18

سهیلا مرادی

مامایی

عضو نیمه وقت

19

شیرین سلطانی

مامایی

عضو نیمه وقت

20

دکترسلما نادری

فوق تخصص نوزادان عضو نیمه وقت

21

دکتر الهام ایمانی

دكتري تخصصی پرستاري عضو نیمه وقت

22

فریبا اسدی نوقابی فوق لیسانس پرستاری عضو نیمه وقت