صفحه اصلی > معرفی مرکز 

 

      مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک خلیج فارس      

Research Center for Mather & Child Welfare 

مركز تحقيقات « مراقبتهاي مادر و كودك خلیج فارس » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان ، اولين مركز تحقيقات در زمينه پژوهش هاي مرتبط با حوزه مراقبتهاي مادر و كودك در بندرعباس ميباشد كه در تاریخ 1399/2/21 مجوز موافقت قطعی و در دی ماه 1389 موفق به اخذ موافقت اصولي از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شده و در سال 1390 با حضور خانم دکتر دستجردی – وزیر محترم وقت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – افتتاح و فعاليت خود را آغاز  نموده است .

رسالت مرکز :

تولید علم و فناوری برای ارتقای سلامت مادران، کودکان و زنان سالمند در استان هرمزگان

 

مرکز تحقیقات مادر و کودک، با استفاده از اساتید توانمند و کارکنان با انگیزه و از طریق انجام طرح های پژوهشی نوآورانه در راستای ارتقای سلامت مادران در استان هرمزگان تلاش می کند با شناسایی مهمترین نیازهای مادران باردار و غیر باردار، نوزادان، کودکان، ضمن ترویج دانش و مهارت مراقبت از خود و جامعه در گروه زنان و کودکان و انتشار دستاوردهای علمی و فناوری خود، به معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه در ارائه خدمات متناسب با نیاز جامعه یاری رساند.

 

بیانیه رسالت:

کودکان و زنان نیازمند مراقبت های ویژه هستند، بخصوص زنان باردار که سلامت ایشان از شاخص های مهم سنجش سازمان جهانی بهداشت است. به دلیل آمارهایی که نشان دهنده سطح سلامت این گروه از مردم جامعه است نیاز به شناخت بیشتری از وضعیت سلامت ایشان در جامعه و تولید علم و فناوری های بومی شده برای حفظ و ارتقای سلامت این گروه از جامعه در استان هرمزگان احساس می شود. مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان برای انجام این نیاز یعنی تولید علم و پژوهش در حیطه های سلامت مادران، کودکان و زنان سالمند، راه اندازی شده است.

مرکز تحقیقات مادر و کودک، با استفاده از اساتید توانمند و کارکنان با انگیزه و از طریق انجام طرح های پژوهشی نوآورانه در راستای ارتقای سلامت مادران در استان هرمزگان تلاش می کند با شناسایی مهمترین نیازهای مادران باردار و غیر باردار، نوزادان، کودکان، ضمن ترویج دانش و مهارت مراقبت از خود و جامعه در گروه زنان و کودکان و انتشار دستاوردهای علمی و فناوری خود، به معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه در ارائه خدمات متناسب با نیاز جامعه یاری رساند.

 

چشم انداز آینده:

مرکز تحقیقات « مراقبت های مادر و کودک » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان با انجام پژوهش های نوآفرینانه در حوزه سلامت مادر و کودک، متناسب با نیازهای سلامت مادران و کودکان به عنوان «قطب علمی سلامت مادر و کودک در جنوب کشور» تا پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور دست می یابد.

 

جایگاه استراتژیک :

قطب علمی مراقبت های مادر و کودک در جنوب کشور تا پایان سال 1403

 

اهداف کلان مرکز :

·         دارای مرجعیت پژوهشی و فناوری مراقبت از مادر و کودک

·         دارای جایگاه مشاوره ای برای سیاست های مراقبت از سلامت مادر و کودک

·         مرکز آموزش های کاربردی و تخصصی مراقبت های مادر و کودک در جنوب کشور

   

      محورهای پژوهشی:

·         بیماریها و اختلالات زنان

·         بیماریها و اختلالات کودکان

·         عوامل مؤثر بر سلامت مادران

·         عوامل مؤثر بر سلامت کودکان

 

  برخی از اولويت هاي پژوهشي مرکز:

ü      پره مچوريتي ( Prematurity ) يا نارسي نوزاد  

ü      سوء تغذيه

ü      اعتياد در خانم ها

ü      عفونت زنان ( در دوره باروري )

ü      زايمان فيزيولوژيك ، كنترل درد زايمان

ü      سلامت روان مادران ، ازجمله افسردگي بعد از زايمان