صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > برنامه های آموزش مداوم مرکز 

 

 

سمینارهای دارای امتیاز آموزش مداوم مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک

    ردیف                        عنوان سمینار                                                       تاریخ                                 برنامه و پاورپوینت ها   
1            زایمان فیزیولوژیک

97/11/11

97/11/12

  

2             تغذیه با شیرمادر

97/11/14

97/11/15

 

3 کارگاه آمادگی با زایمان فیزیولوژیک1

98/9/20

98/9/22

  

4 کارگاه آمادگی با زایمان فیزیولوژیک2 

98/9/25

98/9/27

5

 

وبینار مدیریت مشکلات شایع در بارداری


99/5/11  
6

وبینار آموزشی مروری بر تست های غربالگری ناهنجاری جنینی

مرحله اول و دم بارداری: اندیکاسیون ها و تفسیر تست ها

99/5/19

7

وبینار یکروزه سندروم تخمدان پلی کیستیک

(تشخیص، درمان و چالش های موجود) 

99/6/12