ردیف

     تصویر     

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

وضعیت عضویت

ایمیل آکادمیک             CV        

 

1

 

دکتر نسیبه روزبه

           

بهداشت باروری            

 

رئیس مرکز و عضوهیئت موسس

N.Roozbeh@hums.ac.ir  

 

2

 

آسیه پرمهریابنده

 

مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

 

عضو تمام وقت

asi.pormehr@hums.ac.ir

 

3

 

لیلی درویش

 

فيزيك پزشكي

 

عضو تمام وقت

 

 

4

 

عارفه شاهی

 

مامايي

 

عضو تمام وقت

arefeh.shahi@hums.ac.ir

 

5

 

آزیتا کامجو

 

مامايي

 

عضو تمام وقت

a.kamjoo@hums.ac.ir

 

6

 

مژده بنایی

 

مامايي

 

عضو تمام وقت

 

 

7

 

اعظم مریدی

 

مامايي

 

عضو تمام وقت

 

 

8

 

نرگس طیاری

 

پرستاري

 

عضو تمام وقت

n.tayari@hums.ac.ir

 

9

 

دکتر زهرا حسینی

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

عضو نیمه وقت

zahra.hosseini@hums.ac.ir

 

10

 

دکتر لاله حسنی

 

آموزش بهداشت 

 

عضو نیمه وقت و عضوهیئت موسس

laleh.hassani@hums.ac.ir

11

 

دکتر سکینه دادی پور

 

آموزش بهداشت 

 

عضو نیمه وقت

 

 

12

 

ساناز صفرزاده

 

پرستاري

 

عضو نیمه وقت

 

 

13

 

کبری کمالی

 

مامايي

 

عضو نیمه وقت

 

 

14

 

دکترمریم عزیزی

 

زنان و زایمان

 

عضو نیمه وقت

m.azizi@hums.ac.ir

 

15

 

 

دکترپونه نیکویی

 

دکترای پژوهشی سلولی ومولکولی

 

عضو نیمه وقت

 

16

  فاطمه ذولفی زاده

مامایی

عضو نیمه وقت

 

17

 

آرزو مبارک آبادی

مامایی

عضو نیمه وقت

 

18

 

سهیلا مرادی

 

مامایی

 

عضو نیمه وقت

 

19

 

شیرین سلطانی

مامایی

عضو نیمه وقت

 
20

دکترسلما نادری

فوق تخصص نوزادان عضو نیمه وقت salma.naderi@hums.ac.ir

21

دکتر الهام ایمانی

دكتري تخصصی پرستاري عضو نیمه وقت eimani@hums.ac.ir

22

دکترفریبا اسدی نوقابی دکترای تخصصی پرستاری عضو نیمه وقت faribaasadi9@hums.ac.ir
23

دکتر فاطمه عینی

دکترای تخصصی بیولوژی تولیدمثل عضو تمام وقت feini13@hums.ac.ir
24  

دکتر انسیه صالحی

دکترای تخصصی بیولوزی تولید مثل عضو تمام وقت salehiensieh@hums.ac.ir
25

دکتر فاطمه درساره

دکترای پژوهشی عضو تمام وقت  
26

راضیه بیگی

فوق لیسانس پرستاری عضو تمام وقت r.beigi@hums.ac.ir
27

معصومه مهدوی فر

فوق لیسانس پرستاری عضو تمام وقت m.mahdavifar@hums.ac.ir
28

فرزانه برخورداری

فوق لیسانس فیزیولوژی عضو تمام وقت  
29  

فاطمه ایزدی

فوق لیسانس پرستاری عضو تمام وقت fatemehizadi2030@hums.ac.ir
30

زکیه احمدی

فوق لیسانس پرستاری عضو تمام وقت z.ahmadi@hums.ac.ir
31 اشرف دهقان فوق لیسانس مامایی عضو تمام وقت