صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > کتاب های چاپ شده 

 

 

نام کتاب:زایمان در منزل  

تألیف:فاطمه دبیری،عارفه شاهی، آزیتا کامجو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

نام کتاب: راهنمای بالینی و حقوقی سقط

ویژه ارائه دهندگان خدمات سقط

گردآوری و ترجمه: دکتر نسیبه روزبه،فرزانه بنی هاشمی،

فاطمه دهدار زاده، دکتر علی علیزاده

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1395

نام کتاب: راهنمای جامع تغذیه وسبک زندگی سالم در بارداری و شیردهی

گردآوری و ترجمه: دکتر فریده کاظمی، دکتر زینب علیمرادی، دکتر نسیبه روزبه

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

نام کتاب: راهنمای بالینی مراقبت های اولیه در عفونتهای مراقبتی

گردآوری و ترجمه: دکتر نسیبه روزبه، دکتر فریده کاظمی، دکتر زینب علیمرادی

نوبت چاپ:

سال انتشار:

 

نام کتاب: فصل های برگزیده مامایی مایلز

گردآوری و ترجمه: مریم بهشتی نسب، مژده بنایی، نجمه صالح

نام کتاب: مهارت های مامایی، مراقبت و احیاء نوزاد بعد از تولد

گردآوری و ترجمه:اعظم مریدی

نام کتاب: سرطان در بارداری

گردآوری و ترجمه: دکتر نسیبه روزبه 

نام کتاب: داروهای پر کاربرد در NICUویژه دانشجویان مامایی

 دکتر نسیبه روزبه

در دست چاپ

نام کتاب: درسنامه ژنتیک در مامایی

گردآوری و ترجمه: دکتر نسیبه روزبه

در دست چاپ