صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز 

بررسی تاثیر غوطه ­وری در آب در مرحله اول لیبر بر درد و پیامدهای زایمان زنان نخست­زای مراجعه کننده به بیمارستان خلیج فارس - 1394

 

نام و نام خانوادگي مجریان :  فاطمه دبیری - فاطمه درساره

 

……………………………………………………………………………………….

 

مقایسه صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در زنان معتاد عضو و غیر عضو در گروه خودمعرف (NA)

 

 

  نام و نام خانوادگي مجريان طرح : دکتر مهین عسگری و زبیده دهقان منشادی

 

……………………………………………………………………………………….

 

بررسی میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی آموزشی بندرعباس :92-1391

 

 

  نام و نام خانوادگي مجري : عارفه شاهی - فاطمه دبيري

……………………………………………………………………………………….

 

"بررسي تاثير كلاسهاي آمادگي براي زايمان بر ميزان اضطراب، شدت و مدت درد هاي زايماني خانمهاي نخست زاي مراجعه كننده به بيمارستان خليج فارس بندر عباس"

 

  نام و نام خانوادگي مجري : آزيتا كامجو

……………………………………………………………………………………….

 

بررسی عوامل مرتبط بازایمان زودرس در استان هرمزگان  -1391

 

  نام و نام خانوادگي مجري : سهیلا مرادی – نسیبه روزبه – شیرین سلطانی

……………………………………………………………………………………….

 

مقایسه دریافتهای غذایی کودکان 6-2 ساله كوتاه قد با كودكان دارای رشد قدي طبيعي شهر بندرعباس در سال 1394

 

 نام و نام خانوادگي مجري/ مجریان : سوسن حامدی – طیبه رزمی – آسیه پرمهر یابنده

……………………………………………………………………………………….

 

مقایسه وضعیت تغذیه و دریافتهای غذایی زنان باردار جامعه روستایی شرق و غرب استان هرمزگان  1394

 

 

 نام و نام خانوادگي مجري/ مجریان : خانم آسیه پرمهر یابنده - خانم راضیه بیگی بروجنی

……………………………………………………………………………………….

 

مقایسه شیوه زندگی و رفتارهای مرتبط با وزن در زنان دارای اضافه وزن و چاق با وزن طبیعی

نام و نام خانوادگي مجري/ مجریان : خانم آسیه پرمهر یابنده – خانم دکتر حمیرا حمایلی مهربانی - خانم ازیتا کامجو -  خانم فاطمه دبیری - خانم عارفه شاهی

……………………………………………………………………………………….

 

بررسی شیوع کودک آزاری و ارتباط آن با پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان شهر بندرعباس   (سال تحصیلی 95-1394)

 

 نام و نام خانوادگي مجري/ مجریان : مهین عسگری، ماریه دهقان منشادی

……………………………………………………………………………………….