صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

اولويت هاي پژوهشي مرکز  تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک :

1-      پره مچوريتي ( Prematurity ) يا نارسي نوزاد  

2-      سوء تغذيه

3-      اعتياد در خانم ها

4-      عفونت زنان ( در دوره باروري )

5-      زايمان فيزيولوژيك ، كنترل درد زايمان

6-      سلامت روان مادران ، ازجمله افسردگي بعد از زايمان

7-      شاخص هاي سلامت مادران و نوزادان استان و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان

8-      حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مؤثر برآن

9-      كيفيت زندگي در زنان ( باردار، شیرده، یائسه، سالمند، کارکنان بخش بهداشت و درمان )

10-  اضطراب در زنان باردار

11-  نيازهاي آموزشي در برنامه مشاوره قبل از ازدواج از ديدگاه زوجين(مطالعه كيفي)

12-  وضعيت بهداشت باروري زنان آسيب ديده احتمالي و زنان آسيب نديده شهر بندرعباس

13-  عوامل مرتبط با عدم موفقیت در تغذیه انحصاري با شير مادر

14-  بررسي روند رشد كودكان5-1 ساله استان

15-  وضعيت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان ، دانشجویان، مادران باردار، مادران شیرده

16-  آلودگي هاي انگلي و عفونت های ادراری در مهد كودك ها و مدارس

17-  آگاهي در زمينه بهداشت باروري در دانش آموزان و دانشجویان غیر پزشکی

18-  آگاهي و عملكرد در زمينه تغذيه مناسب در دانش آموزان، دانشجویان، مادران باردار و مادران شیرده

19-  بررسی وضعیت تغذیه کودکان

20-   بررسی وضعیت تغذیه زنان باردار

21-  بررسی وضعیت تغذیه زنان شیرده

22-  مشکلات رفتاری کودکان

23-  اعتیاد و عواقب مادری و نوزادی آن

24-  روند تکامل نوزادان و اختلالات رشد و تکامل در کودکان

25-  اصول اخلاق پزشکی در طب مادران و نوزادان

26-  اثر الودگی های محیطی بر مادر و نوزاد و کودک

27-  غربالگری ها و پیشگیری از اختلالات نوزادی

28-  عفونت های مادرزادی نوزادان

29-  اختلالات خواب در کودکان

30-  اختلالات اورولوژیک در کودکان

31-  مشکلات نوزادان نارس

32-  بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رشد کودکان

33-  بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تکامل کودکان

34-  بررسی اختلالات روانی در کودکان زیر پنج سال

35-  بررسی اختلالات روانی در کودکان 7 تا 14 سال

36-  بررسی تأثیر روش زایمانی بر اختلالات رفتاری کودکان

37-  بررسی میزان ویتامین D بر اختلالات رفتاری کودکان

38-  بررسی آگاهی و نگرش کودکان و والدین آنها در خصوص انواع اعتیاد

39-  بررسی آگاهی و نگرش کودکان و والدین آنها در خصوص استفاده از فضای مجازی بر سلامت روان کودکان

40-  بررسی تأثیر الگوی تغذیه ای مادران باردار بر اختلالات رفتاری کودکان

41-  بررسی تأثیر الگوی تغذیه ای مادران باردار بر رشد و تکامل کودکان

42-  بررسی آگاهی کودکان زیر پنج سال در خصوص خود مراقبتی

43-  بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل بزنف بر سلامت روان کودکان

44-  بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل بزنف بر آگاهی و نگرش و رفتار جنسی کودکان

45-  بررسی سواد سلامت مادران در خصوص سلامت کودکان

46-  شیوع بیماریهای مزمن در کودکان

47-  بررسی ناهنجاریهای مادرزادی در کودکان

48-  شیوع سرطانهای کودکان

49-  بررسی وضعیت تغذیه کودکان

50-  بررسی فرایند مرگ کودکان