صفحه اصلی > اولویت های پژوهشی 

حیطه: مادر و کودک

رتبه

اولویت

1

عوارض بارداری و زایمان

2

مطالعات مرتبط با زایمان

3

مرگ و میر و ناخوشی کودک

4

غربالگری های سلامت زنان

5

وضعیت تغذیه مادر و کودک

6

پره مچوریتی

7

سلامت جنسی

8

روند رشد و تکامل کودک

9

سلامت جنین و نوزاد

10

 بهداشت باروری و سواد سلامت

11

ناباروری