صفحه اصلی > اعضای مرکز 

مشخصات اعضای شورای پژوهشی و هیئت مؤسس مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک - سال 1395

(به ترتیب حروف الفبا )

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

CV

( رزومه )

1

محسن

آزاد

کارشناس ارشد آمار زیستی

دانلود

2

تیمور

آقاملایی

PHD  آموزش بهداشت

دانلود

3

ملیحه

امیریان

متخصص زنان و زایمان

دانلود

4

اکرم

احمدی زاده فینی

MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

دانلود

5

فاطمه

بازرگانی پور

دکترای بهداشت باروری

دانلود

6

مژده

بنایی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداشت باروری

دانلود

7

راضیه

بيگي بروجنی

کارشناس ارشد پرستاری

دانلود

8

آسیه

 پرمهر

کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش بهداشت مادر و کودک

( رییس مرکز تحقیقات)

دانلود

9

سید عبدالوهاب

تقوی

دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل

دانلود

10

پگاه

پیران

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

دانلود

11

سوسن

حامدی

کارشناس پرستاری

دانلود

12

لاله

حسنی

PHD   آموزش بهداشت

دانلود

13

حمیرا

حمایلی مهرباني

PHD  تغذیه

دانلود

14

سکینه

دادی پور

دانشجوی PHD آموزش بهداشت

دانلود

15

لیلی

درویش

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دانلود

16

فاطمه

ذولفی زاده

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانلود

17

نسیبه

روزبه

دکترای بهداشت باروری

دانلود

18

عارفه

شاهي

کارشناس ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی

دانلود

19

بلقیس

شیبانی

کارشناسی ارشد پرستاری

دانلود

20

ساناز

صفرزاده

کارشناس ارشد مامایی(گرایش جامعه نگر)

دانلود

21

نرگس

طیاری

کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

دانلود

22

شیلان

عزیزی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

دانلود

23

مهین

عسكري

PHD روانشناسی

دانلود

24

 فاطمه

عشقی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

دانلود

25

آزیتا

کامجو

ارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی

دانلود

26

کبری

کمالی

کارشناس ارشد مامایی گرایش  بهداشت مادر و کودک

دانلود

27

حمیدرضا

محبوبی

رزیدنت داخلی

دانلود

28

عبدالحسین

مدني

PHD  اپیدمیولوژی

دانلود

29

سهیلا

مرادي

کارشناس مامایی

دانلود

30

اعظم

مریدی

ارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی

دانلود

31

علیرضا

مؤیدی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دانلود

32

سلما

نادری

فوق تخصص نوزادان

دانلود