• کارگاه احیای نوزاد
    کارگاه احیای نوزاد در تاریخ های 19 و 20 تیرماه سال 1396 توسط مرکز مادر و کودک استان هرمزگان برای ماماهای استان برگزار می گردد.

  • برگزاری کارگاه آمادگی برای زایمان طبیعی ،ایمن و فیزیولوژیک
    مرکز تحقیقات مادر و کودک هرمزگان در نظر دارد با بهره گیری از اساتید مجرب و با تجربه به منظور افزایش مهارت و توانایی ماماهای استان هرمزگان کارگاههای آمادگی برای زایمان طبیعی ،ایمن و فیزیولوژیک را در اواخر مهر ماه سال 1396 برگزار نماید .

  • روز جهانی ماما
    روزت مبارک ای سراپا سبزی که اولین نگاه، اولین نفس، اولین لبخند، اولین فریاد، اولین شوق و اولین عشق را نظاره گری …

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved