صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز > سال 95 

ردیف عنوان طرح مجری
1 بررسی اثر بخشی پماد موضعی گیاه رازک بر بهبود علائم زودرس یائسگی  دکتر نسیبه روزبه- فاطمه عبدی
2 بررسی میزان بار مراقبتی درک شده توسط مراقبین کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن و عوامل موثر بر آن در شهر بندرعباس در سال 1395 پگاه پیران
3 بررسی میزان اختلال عملکرد جنسی در زنان شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1395 مژده بنایی
4 بررسی تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر رضایتمندی گیرندگان خدمات بهداشتی و مراقبین سلامت در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1395 اعظم مریدی-نسیم شاه رحمانی
5 بررسی فراوانی عوامل مرتبط با ناباروری در زوجین نابارور اعظم مریدی-دکتر نسیبه روزبه
6 اثر آ کا سیا نلوتیکا بر کاهش سطح گلوگز در دیابت نوع 2 :یک مروری سیستماتیک دکتر نسیبه روزبه- فاطمه عبدی
7 بررسی همبستگی انطباق با نقش مادری و تکامل شیرخواران 6-18 ماهه در مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1395 مژده بنایی-آسیه پرمهریابنده
8 بررسی مقایسه ای ترس از زایمان و اضطراب در زنان نخست زا و چند زای مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان خلیج فارس بندرعباس در سه ماهه سوم بارداری در سال 1395 اسیه پرمهر یابنده-شیلان عزیزی
9 بررسی مقایسه ای وضعیت رشد و تکامل شیرخواران 6-18 ماهه ی پره ترم و ترم در مراجعه کنندگان به مراکز سلامت جامعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1395 مژده بنایی-آسیه پرمهریابنده
10 بررسی اثر بخشی پماد واژینال آکاسیا نلوتیکا بر بهبود علائم پرولاپس لگن:یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور دکترنسیبه روزبه-آسیه پرمهریابنده