صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز > سال 92 


ردیف عنوان طرح   مجری
1 بررسی تأثیر کلاسهای آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب، شدت و مدت دردهای زایمانی خانم های نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان خلیج فارس بندرعباس  آزیتا کامجو
2 بررسی عوامل مرتبط با زایمان زودرس در استان هرمزگان  بررسی عوامل مرتبط با زایمان زودرس در استان هرمزگان