صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > مقالات > سال 92 

مقالات مرکز تحقیقات « مراقبتهای مادر و کودک »

سال 1392

الف - مقالات چاپ شده   داخلی 

 1-      شيوع اختلال بيش فعالي و كمبود توجه در دانش آموزان ابتدايي شهر بندرعباس درسال 1388                  دانلود مقاله 

2-      تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان هرمزگان طی سال های 1384-1390                        دانلود مقاله

3-      بررسي وضعيت تعذيه، برخي عادات غذايي و فعاليت بدني نوجوانان در بندرعباس                                   دانلود مقاله

4-      ارزش بيلي روبين خون بندناف در پي شبيني هيپربيلي روبينمي پس از تولد                                            دانلود مقاله

5-      تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن درشیرخواران شهر بندرعباس                                        دانلود مقاله

 

ب - مقالات چاپ شده خارجی  مرکز تحقیقات « مراقبتهای مادر و کودک »

 

1-    The Relationship between Marital Satisfaction and Postpartum Depression in Women who Visited Health Centers in Bandar Abbas city                                                                                                دانلود مقاله   

2-    Hatha Yoga Exercises Effects on Reducing Anxiety in Women                        دانلود مقاله